การสนับสนุนทางเทคนิค

  • วิธีการตั้งค่าไฟ LED ของ FM300

    ขั้นแรกคุณต้องสแกนบาร์โค้ด Enter Setup เพื่อให้เครื่องยนต์สามารถเข้าสู่โหมดการตั้งค่าได้จากนั้นคุณสามารถสแกนบาร์โค้ดการเขียนโปรแกรมจำนวนหนึ่งเพื่อกำหนดค่าเครื่องยนต์ของคุณได้สุดท้าย หากต้องการออกจากโหมดการตั้งค่า ให้สแกนบาร์โค้ดออกจากการตั้งค่าหรือบาร์โค้ดที่ไม่ได้ตั้งโปรแกรม หรือรี...
    อ่านเพิ่มเติม