การควบคุมการเข้าถึงรหัส QR เปิดสำนักงานใหม่!

ตลอดชีวิต การจัดการจราจรเป็นกระบวนการที่สำคัญและพบเห็นได้ทั่วไปด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ เทคโนโลยีการจดจำทางชีวภาพ ระบบรักษาความปลอดภัยทางเข้าได้รับการพัฒนาแบบก้าวกระโดด ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ความสามารถในการจัดการ ฯลฯ ล้วนมีคุณสมบัติพิเศษของตัวเอง ขอบเขตการใช้งานของระบบป้องกันทางเข้าอัจฉริยะกำลังแพร่หลายมากขึ้นเรื่อยๆ รวมถึง ทรัพย์สินที่อยู่อาศัย บัตรประจำตัว อาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์ โหมดสำนักงานแบบดั้งเดิม และสำนักงานภูมิปัญญาที่เปิดขึ้นด้วยกระบวนการและพัฒนาการของการขยายตัวของเมือง ภูมิปัญญาจึงกลายเป็นกระแสการพัฒนาของโลกจากสถิติพบว่า หลายบริษัทใช้สำนักงานอัจฉริยะในพื้นที่สำนักงานเพื่อเพลิดเพลินกับความสะดวกสบายจากแพลตฟอร์มบริการระดับองค์กรเมื่อเปรียบเทียบกับสำนักงานแบบเดิมๆ มีข้อได้เปรียบที่ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริษัทที่พัฒนาแล้วดีกว่าบางแห่ง ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนา “สำนักงานอัจฉริยะ” ในปัจจุบัน

ผู้ชาญฉลาดระบบควบคุมการเข้าออกสำนักงานอัจฉริยะใช้คอมพิวเตอร์คลาวด์ สถานีประมวลผลอัจฉริยะ และเทคโนโลยีอื่น ๆ ผ่านการวิจัยอิสระและการพัฒนาประตูฮาร์ดแวร์อัจฉริยะของรหัส QR และเครื่องอ่านบัตร RFID ICผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ชุดเปิดเพื่อให้บรรลุการเข้าถึงบุคลากร การอนุญาต บันทึกและการจัดการอินเทอร์เน็ตอื่นๆอุปกรณ์ควบคุมการเข้าถึงของรหัส QR และเครื่องอ่าน RFID NFCเพื่อแก้ปัญหาการเข้าถึงบุคลากรในอาคาร ปัญหาการจัดการการควบคุมการเข้าถึง มั่นใจในความปลอดภัยของบุคลากรเข้าและออกในเวลาเดียวกันอย่างเคร่งครัด ปรับปรุงความเร็วได้อย่างราบรื่น ลดต้นทุนการดำเนินงานและการบำรุงรักษา ปรับปรุงการดำเนินงานและประสิทธิภาพการบำรุงรักษาของตนเอง

การติดตั้งระบบควบคุมการเข้าออกอัจฉริยะในอาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า และพื้นที่สำนักงานอื่นๆ สามารถป้องกันบุคลากรที่ไม่ได้ใช้งานเข้าสู่ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของอาคารและบุคลากร ทรัพย์สิน และลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่เกิดจากการเปิดประตูได้อย่างมีประสิทธิภาพระบบควบคุมการเข้าออกที่ปลอดภัยและชาญฉลาดยังสามารถปรับปรุงระดับการจัดการทรัพย์สิน ปรับปรุงภาพลักษณ์องค์กร และเจ้าของยังจะได้รับประโยชน์จากการจัดการการเข้าถึงทางวิทยาศาสตร์และมีประสิทธิภาพอีกด้วยแน่นอนว่าหากมีอุบัติเหตุและกรณีต่างๆ สามารถสอบถามบันทึกการเข้าออกเพื่อเป็นหลักฐานได้ในภายหลัง

ระบบควบคุมการเข้าออก AC700


เวลาโพสต์: May-21-2024